2022 yılı çalışma izni ihlallerinde uygulanacak idari para cezaları, 2022 yılında çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

İDARİ PARA CEZALARI2022 yılı için CEZA MİKTAR (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için8.821
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya3.527
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya7.057
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için587

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.